František Mašek

Diplomová práce

Monetary Policy Regimes: A DSGE Model Approach

Měnově-politické režimy: DSGE přístup
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá různé měnově-politické režimy v rámci středně rozsáhlého DSGE modelu. Dlouhotrvající pokles rovnovážné úrokové míry ve vyspělých zemích zvýšil pravděpodobnost, že centrální banky při uvolňování měnové politiky narazí na dolní omezení nominálních úrokových sazeb (ZLB/ELB). Tento vývoj tak vyvolal otázky ohledně vhodnosti současného režimu cílování inflace v dnešním makroekonomickém …více
Abstract:
This thesis investigates different monetary policy regimes within the medium-scale DSGE model. The prolonged decline in the natural rate of interest in developed countries has increased the probability of hitting the zero/effective lower bound (ZLB/ELB) when easing monetary policy. This development raises questions about the suitability of the current inflation targeting regime for today's macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78983