Filip Kouřil

Bakalářská práce

Faktory motivace a jejich vliv na zaměstnance firmy XY

Factors of motivation and their influence on employees from company XY
Anotace:
Kouřil F. Motivační faktory a jejich vliv na zaměstnance firmy XY. Bakalářskápráce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, fakulta provozně ekonomická, 2019.Bakalářská práce se zabývá motivací a faktory na ni působícími ve vybrané firmě,která se zabývá prodejem hraček a kancelářských potřeb. Jsou definovány základnípojmy týkající se oblasti motivace a popsány teorie motivace dle jednotlivých autorů.Dále …více
Abstract:
Kouřil F. Factors of motivation and their influence on employees from companyXY. Bachelor´ s thesis. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business andEducation, 2019. Bachelor´ s thesis specializes in the field of motivation and influencingfactors in the above-mentioned company, which is selling children´ s toysand office supplies. There are defined basic terms from the field of motivation, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta