Bc. Hana Psotková

Bakalářská práce

Zhodnotenie efektov vybraného projektu aktívnej politiky zamestnanosti

Evaluation of the selected active labour market policy project
Abstract:
Bachelor thesis is constructed as an evaluation of outputs, outcomes and effects on employment of the selected active labour market policy project focused on risk group of unemployed young workers under the age of 30 years in the South Moravia region. The theoretical part of the thesis elaborates the position of young workers on the labour market, lists the available interventions which focus on unemployed …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá na zhodnotením výstupov, výsledkov a efektov na zamestnanosť klientov vybraného projektu aktívnej politiky zamestnanosti, ktorý je zameraný na riešenie problému nezamestnanosti rizikovej skupiny uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov veku v Jihomoravském kraji. Teoretická časť práce popisuje a vysvetľuje postavenie rizikovej skupiny pracovnej sily do 30 rokov na trhu práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií