Mgr. Monika Paluříková

Diplomová práce

Pitný režim dětí mladšího školního věku

Drinking regime of primary school-age children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem pitného režimu u dětí mladšího školního věku. Teoretická část obsahuje informace popisující důležitost a potřebu tekutin, nutnost dodržování vhodného pitného režimu a poskytuje náhled na vhodné, méně vhodné a nevhodné nápoje. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo vyzkoumat vhodnost pitného režimu u dětí mladšího školního …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the drinking regime research of children in primary school age. The theoretical part contains information describing the importance and need of fluids, need to respect suitable drinking regime, and provides insight look into suitable, less suitable and inappropriate beverages. The practical part presents the results of the questionnaire survey of which aim was to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta