Bc. Róbert Kotrba

Diplomová práce

E-learning ako forma vzdelávania. Vytvorenie modulu Reporter e-learningového nástroja iTutor, spoločnosti Kontis Slovakia

E-learning as a form of education. Implementation of a modul Reporter into the e-learning tool iTutor, product of the company Kontis Slovakia
Abstract:
The thesis is focused on e-learning as a form of education. The theoretical part deals with general issues of e-learning. One part is focused on e-learning tool iTutor developed by Kontis Slovakia, its analysis and comparison with competing tools. In conclusion are the evaluation of the possible extensions, as well as the vision of the direction of such tools. The practical part is devoted to creating …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na problematiku e-learningu, ako formu vzdelávania. Teoretická časť je venovaná obecnej problematike e-learningu. Ďalej sa zameriava na e-learningový nástroj iTutor spoločnosti Kontis Slovakia, jeho analýzu a porovnanie s konkurenčnými nástrojmi. Záverom je vyhodnotenie možného rozšírenia, ako aj vízia ďalšieho smerovania takýchto nástrojov. Praktická časť je venovaná vytvoreniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika