Kateřina MELENOVSKÁ

Bachelor's thesis

Gastronomické technologie pro tepelné zpracování pravin a nápojů

Gastronomic technology for thermal processing of food and beverage
Abstract:
Bachelor's thesis describes the construction and technical and technological requirements for catering equipment, including a breakdown of kitchen unit from an operational per-spective. Characterizes and describes each item of equipment for thermal processing of foods and beverages that are currently in the works most often used by caterers.
Abstract:
Bakalářská práce popisuje stavebně-technické a technologické požadavky na provozy spo-lečného stravování, včetně rozdělení kuchyňského bloku z provozního hlediska. Charakte-rizuje a popisuje jednotlivá zařízení pro tepelné zpracování potravin a nápojů, která jsou v současné době v provozech společného stravování nejčastěji používána.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010
Identifier: 15821

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Radomil Novotný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MELENOVSKÁ, Kateřina. Gastronomické technologie pro tepelné zpracování pravin a nápojů. Kroměříž, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe