Jakub Novák

Bakalářská práce

Možnosti invazivní prenatální diagnostiky ve druhém trimestru těhotenství.

Possibilities Of Invasive Prenatal Diagnostics in The Second Trimester Of Pregnancy.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku prenatálního testování. V teoretické části poskytuje literární přehled o možnostech prenatálního testování. Popisuje nejčastější indikace vedoucí k invazivnímu testování, možnosti odběru prenatálních vzorků s popisem rizik a klasické a molekulárně cytogenetické metody používané v prenatální diagnostice. Další část práce představuje čtenáři nejčastěji detekované …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the possibilities of prenatal testing. Theoretical part provides literary review of prenatal testing and cytogenetic findings. It describes indications leading to invasive testing, the possibilities of prenatal sampling with their risks, classical and molecular cytogenetic methods used in prenatal diagnostics. and most common chromosomal aberrations such as Down's syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Zůnová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Jakub. Možnosti invazivní prenatální diagnostiky ve druhém trimestru těhotenství.. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant