Theses 

Návrh a implementace bezdrátových měřicích modulů pro domácí automatizaci – Bc. Martin HULÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin HULÍK

Diplomová práce

Návrh a implementace bezdrátových měřicích modulů pro domácí automatizaci

Design and implementation of wireless sensors for home automation

Anotace: Tato práce se věnuje ucelenému návrhu bezdrátového komunikačního systému, skládající se z miniPC v roli master a~z~mikrokontrolérů v roli slave zařízení. Komunikace mezi zařízeními je realizována pomocí bezdrátových modulů Nordic Semiconductor nRF24L01+. Práce se věnuje fyzickému návrhu zařízení a ovládací aplikaci, která komunikuje s jednotlivými zařízeními. Návrh fyzických zařízení je zaměřen na snímání fyzikálních veličin pomocí senzorů a ovládání aktorů. Jedno z navržených zařízení je vhodné i~pro bateriové napájení. Ovládací aplikace je složená z tenkého klienta v podobě HTML5 stránky a z aplikace běžící na miniPC realizující most mezi uživatelem a koncovým zařízením.

Abstract: This paper deals with design of a wireless communication system. MiniPC in the role of master and microcontrollers in the role of slave. Communication between devices is implemented using wireless RF transceiver Nordic Semiconductor nRF24L01+. The work focuses on physical equipment design and control application that communicates with individual devices. Design of physical devices focuses at sensing physical quantities using sensors and control actuators. One of the proposed device is suitable with power battery. Control application is composed of a thin client in the form of HTML5 sites and application running on miniPC implements a bridge between the user and devices.

Klíčová slova: nRF24L01+, Arduino, Websocket, bezdrátový přenos dat, Raspberry Pi, internet věcí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Pišl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58230 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HULÍK, Martin. Návrh a implementace bezdrátových měřicích modulů pro domácí automatizaci. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz