Mgr. Jana Pokorná

Bakalářská práce

Piráti v síti: sociální konstrukce pirátství v dokumentech protipirátských organizací

Pirates in the Web: Social Construction of Piracy in the Documents of Anti-Piracy Organizations
Anotace:
Práce se zabývá činností tří hlavních protipirátských organizací působících v České republice, a to Business Software Alliance, České protipirátské unie a Mezinárodní federace hudebního průmyslu České republiky. Cílem práce je popsat, jakým způsobem tyto organizace vytváří sociální konstrukci pirátství, nový symbolický svět a postavu samotného piráta ve svých materiálech. Internetové pirátství je nahlíženo …více
Abstract:
The thesis is focused on the materials produced by the three most important anti-piracy organization in Czech Republic – Business Software Alliance, Czech Anti-Piracy Union and International Federation of the Phonographic Industry of the Czech Republic. The aim of the thesis is to describe how these organizations create the social construction of piracy, new symbolical world and the character of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: Hynek Baňouch
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hofírek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií