Ladislav Stanke

Diplomová práce

Návrh psychofyziologické laboratoře a experimentů pro výzkum interakce člověk-světlo v kontextu dopravní bezpečnosti

Design of Psychophysiological Laboratory and Experiments for Research of Human-light Interaction in the Context of Traffic Safety
Anotace:
LED zdroje světla se staly nedílnou součástí osvětlovacích prvků v téměř všech sférách lidské činnosti. Výjimkou není ani silniční doprava, kde se tyto zdroje světla vyskytují ve světlometech i svítilnách automobilů. Byť se jedná v případě světlometů o zdroje bílého světla, tak vzhledem k použité technologii emitují významné množství světla také v modré části světelného spektra. Podíl modré složky …více
Abstract:
LED light sources have become an integral part of lighting elements in almost all spheres of human activity. Road traffic is no exception, where these light sources are integral parts of both headlamps and auxiliary lamps. Although the headlights are sources of white light, due to the technology used, they also emit a significant amount of light within the blue part of the visible spectrum. The amount …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Martin Augustynek
  • Oponent: Petr Šimoník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava