Bc. Juraj Pajor

Bakalářská práce

Geografické aspekty produkce vinné révy na území Mikulovské vinařské podoblasti

The geographical aspects of production of vine growing in the Mikulovská wine sub- region
Abstract:
This bachelor thesis deals with the processing and production of vine in the Mikulov wine-growing area, which is one of the most important wine-growing regions in the Czech Republic and is also significant compared to other wine-growing regions in Europe. The aim is to characterize the Mikulov wine-growing sub region in terms of physical geographic and socioeconomic characteristics and to identify …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním a produkcí vinné révy na území Mikulovské vinařské podoblasti, která je jednou z nejvýznamnějších vinařských podoblastí v České republice a je rovněž významná ve srovnání s jinými vinařskými regiony v Evropě. Cílem je charakterizovat Mikulovskou vinařskou podoblast z hlediska fyzicko-geografických a socioekonomických charakteristik a identifikovat její výjimečnost …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta