Bc. Martin Jurák

Bakalářská práce

Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost

Mimetic complex of arthropods of the Formica type: species richness and phenotypic similarity
Anotace:
Předmětem studia této práce je mimetický komplex červeno-černých členovců typu Formica. Teoretická část této práce je složena z literární rešerše na téma aposematismu, mimeze a mimetických komplexů. V rámci rešerše uvádím příklady dosud popsaných mimetických komplexů a příklady studií zaměřených na mimetické vztahy myrmekomorfních druhů. Na základě literatury uvádím seznam druhů potenciálně patřících …více
Abstract:
The subject of this thesis is a mimetic complex of red-black Formica type arthropods. The theoretical part of this thesis is composed of a research in literature on the topic of aposematism, mimesis and mimetic complexes. In the research I present examples of mimetic complexes described so far and examples of studies focused on the mimetic relationships of myrmecomorphic species. Based on the literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Raška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.