Bc. Karel MACKŮ

Master's thesis

Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Geostatistical analysis of efficiency of new environmentally friendly technologies for water and soil treatment
Abstract:
Tato diplomová práce řeší komplexní geoinformatický úkol aplikovaný na problematiku kontaminace podzemních vod. Hlavním cílem je zpracování dostupných dat a provedení celkové analýzy situace na zájmové oblasti případové studie se zaměřením na predikci, vzájemné vztahy a prostorové charakteristiky jevů. Práce byla řešena na dvou ukázkových lokalitách, které se lišily technologiemi dekontaminace a zaměřením …more
Abstract:
This diploma thesis deals with complex geoinformatics task applied on issue of groundwater contamination. Main goal is processing of available data, performance of comprehensive analysis of situation in case area with a focus on future prediction, relationships between phenomena and spatial distribution and characteristics. Thesis solved two sample locations, that differed in decontamination technologies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015
Accessible from:: 12. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACKŮ, Karel. Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Geoinformatics

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5q59zw 5q59zw/2
12/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12/5/2015
Marklová, E.
13/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.