Bc. Lada Běhounková

Master's thesis

Projekt financování vybrané neziskové organizace roku 2015 s výhledem na rok 2016

The Project of Funding Selected Non-profit Organization for the Year 2015 with an Outlook for the Year 2016
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku financování vybrané neziskové organizace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je zpracována odborná literatura týkající se financování neziskových organizací. V úvodu praktické části je charakterizována vybraná nezisková organizace a na tuto část navazuje analýza současného stavu financování vybrané neziskové organizace. Dle …viac
Abstract:
The thesis focuses on the issue of financing of non-profit organizations. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part deals with the profes-sional literature affecting the financing of non-profit organizations. In the introduction to the practical part describes the chosen non-profit organization in this part is followed by analysis of the current state funding of selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zverejniť od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Běhounková, Lada. Projekt financování vybrané neziskové organizace roku 2015 s výhledem na rok 2016. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe