Mgr. Jana Dobešová

Bachelor's thesis

Pervazivní vývojové poruchy. Autismus v teorii a praxi.

Pervasive evolutionary disorder. Autism in theory and practice.
Anotácia:
Práce se zabývá autismem v teorii a praxi. Je zaměřena především na formu dětského autismu a na rodinu s dítětem s touto diagnózou. První kapitola je věnována teoretickému vymezení autismu - jeho historii, etiologii, triádě postižení a dále klasifikaci pervazivních vývojových poruch a diagnostickým kritériím. Druhá kapitola pojednává o vlivu dítěte s autismem na rodinu, o reakcích rodičů a také o domácí …viac
Abstract:
My theses topic is autism in theory and practice. It is mainly focused on the children’s autism and family with an autistic child. The first chapter is dedicated to the theory of autism – its history, etiology, triad of the disorder, and further classification of pervasive developmental disorders and diagnostic criteria. The second chapter deals with the impact of an autistic child’s on the family …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta