Mgr. Pavla Zdařilová

Diplomová práce

2. světová válka a Varšavské povstání v tvorbě Marie Peszek

World War II and the Warsaw Uprising in the Works of Maria Peszek
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá hudební tvorbou polské umělkyně Marie Peszek. Tvorba této interpretky je považována za kontroverzní a provokativní. Peszek si ve své práci vybírá témata, která jsou v Polsku společenskými tabu, například ateismus, homosexualitu, atd. Tato práce je zaměřena na obrazy 2. Světové války a Varšavského povstání v jejích textech, dále pak na pojetí vlastenectví, …více
Abstract:
This master's thesis deals with musical creation of Polish artist Marie Peszek. This artist's music is considered as controversial and provocative. Peszek, in her work chooses themes which are social taboo in Poland, for example atheism, homosexuality etc. This thesis focuses on images of World War II and Warsaw Uprising in her lyrics, also on the grasp of patriotism as a result of those events.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Malgorzata Balcerzak
  • Oponent: Mgr. Blazej Milosz Szymankiewicz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta