Nataliia Pochtar

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Úloha interpersonální komunikace v sociální práci s cizinci. Úloha interpersonální komunikace v sociální práci a její vliv na integraci cizince z pohledu odborných pracovišť Prahy 14 a Prahy 7

Abstract:
Téma závěrečné práce je „Uloha interpresonální komunikace v sociální práci s cizinci a její vliv na integraci cizince, z pohledu odborných pracovišť Prahy 7 a Prahy 14“. Cílem této práce je ilustrovat, zda a jak má interpersonální komunikace mezi sociálním pracovníkem a cizincem vliv na spoluúčast cizince při jeho integraci do české společnosti? Práce se zabýva mnoha terminy vstahujicí k této problematice …more
Abstract:
The topic of the final thesis is "The role of interpersonal communication in social worker with foreigners and its influence on the integration of foreigners, from the point of view of the specialized workplaces of Prague 7 and Prague 14". The aim of this work is to find out whether interpersonal communication between a social worker and an foreigner influences the alien's participation in his integration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Mašát
  • Reader: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická