Bc. Jana Doležalová, DiS.

Diplomová práce

Finanční řízení neziskové organizace.

Financial management of a non-profit organisation.
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Finanční řízení neziskové organizace“ je nastínit základní aspekty finančního řízení, zejména fundraisingu neziskových organizací. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se finančního řízení. Praktická část se zabývá finančním řízením vybrané neziskové organizace, zejména fundraisingu.
Abstract:
This diploma work “Financial management of a non-profit organisation” tries to sketch basic aspects of the financial management of non-profitable organisations, especially fundraising. In the theoretical part there are defined basic terms of the financial management and the practical part of the work deals with the financial management of a chosen non-profitable organisation, with focus on their fundraising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa