Bc. Hana Nečasová

Diplomová práce

Diskurzivní analýza mediální prezentace projektu americké protiraketové obrany v ČR ve vybraných českých a ruských médiích

Discourse Analysis of Media Presentation in Certain Selected Czech and Russian Media of the US Missile Defence System Project in the Czech Republic
Anotace:
Tématem diplomové práce je mediální diskurz spojený se dvěma událostmi týkajícími se záměru Spojených států začlenit Českou republiku do systému americké protiraketové obrany: oficiální oznámení tohoto záměru v lednu 2007 a jeho zrušení v září 2009. Hlavním cílem této práce je analyzovat ve vybraných českých a ruských médiích strategie vedoucí k legitimizaci či delegitimizaci tohoto záměru v jednotlivých …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with a media discourse associated with two events connected with the US intention to include the Czech Republic in the American missile defence system: the official announcement of this intention came in January 2007 and its cancellation occurred in September 2009. The main aim of the thesis is to analyse, in the selected Czech and Russian media, the strategies leading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Miessler
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií