Theses 

Klimatická charakteristika Protivanova – Jitka ZAPLETALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Biologie v ochraně životního prostředí

Jitka ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Klimatická charakteristika Protivanova

Climate of Protivanov

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo popsat místní klima obce Protivanov. Práce se věnuje základní fyzickogeografické charakteristice studovaného území. Klimatologická část obsahuje popis základních klimatických charakteristik (teplotní poměry, srážkové poměry a délka trvání slunečního svitu). Práce také zahrnuje informace o nebezpecných meteorologických jevech (bouřky, kroupy a mlhy). Součástí práce jsou tabulky, grafy a mapy.

Abstract: The aim of this thesis was to describe the local climate of Protivanov. The thesis deals with a basic physical geographical characteristics of the study area. Climatological section contains a description of the basic climatic characteristics (temperature conditions, precipitation conditions and sunshine duration). The work also includes information on hazardous meteorological phenomena (storms, hail and fog). The thesis contains tables, graphs and maps.

Klíčová slova: Protivanov, meteorologická stanice, fyzickogeografická charakteristika, klimatické poměry, nebezpečné meteorologické jevy.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Jitka. Klimatická charakteristika Protivanova. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz