Mgr. Jan Groborz

Master's thesis

Komparace české úpravy směnečných náležitostí a předpokladů platnosti směnky s úpravami ve vybraných zemích

Comparison of Legal Basis for Essentials of Bill of Exchange and Conditions of Validity in Czech and Selected Countries
Anotácia:
Směnečné právo je v různých právních kulturách ovlivněno rozličnými tendencemi a je zajímavé srovnat si tyto různé úpravy. Cílem práce je tedy provést analýzu právní úpravy směnečných náležitostí v České republice, Anglii a Spojených státech amerických a následně provést jejich komparaci. V práce je obsažena relevantní judikatura k jednotlivým směnečným náležitostem. V komparaci a v závěru jsou nastíněny …viac
Abstract:
Bill of exchange law is in different legal cultures influenced by varied tendencies, and it is intriguing to compare those legal basis. The aim of the thesis is to analyze legal basis of essentials of bill of exchange in Czech republic, England and United states of America and consequently compare them. In thesis are included relevant court decisions to the particular essentials of bill of exchange …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedúci: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law