Jan Devera

Diplomová práce

Logistika e-commerce pohledem zasílatele

The logistics of e-commerce from the point of view of a freight forwarder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá logistikou e-commerce zboží. Cílem práce je popsat proces dovozu e-commerce zboží v rámci služby Fulfillment by Amazon z Hong Kongu do Evropské unie přes letiště Václava Havla Praha a vymezit role všech zapojených subjektů do procesu. V rámci práce jsou dále analyzovány problematické okruhy procesu dovozu a navrženy jejich řešení a tedy zefektivnění celého logistického řetězce …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with the logistics of e-commerce goods. The goal of the thesis is to describe a process of the import of e-commerce goods via service Fulfillment by Amazon from Hong Kong to The European Union through Vaclav Havel Airport Prague and to define the roles of all agents involved in the import process. Further, problematic topics of the import process are analyzed and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Vladislav Rylich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72256