Bc. Jana Petrlíková

Diplomová práce

Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity

Lifestyle of attendance students of Masaryk University
Anotace:
Magisterská diplomová práce Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity pojednává o životním stylu vysokoškolských studentů, konkrétně tedy prezenčních studentů Masarykovy univerzity. Teoretická část je tvořena teoretickými poznatky o životním stylu obecně, hodnotách, volném čase, faktorech negativně ovlivňujících životní styl a o vysokoškolských studentech. Empirická část se zabývá výzkumem …více
Abstract:
The magister thesis Lifestyle of attendance students of Masaryk University deals with lifestyle of university students, specifically of attendance students of Masaryk University. The theoretical part is consisted of theory of lifestyle generally, values, leisure time, factors that negatively influence lifestyle and about university students. Empirical part deals with research of lifestyle of attendance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta