Theses 

Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity – Bc. Jana Petrlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Petrlíková

Diplomová práce

Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity

Lifestyle of attendance students of Masaryk University

Anotace: Magisterská diplomová práce Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity pojednává o životním stylu vysokoškolských studentů, konkrétně tedy prezenčních studentů Masarykovy univerzity. Teoretická část je tvořena teoretickými poznatky o životním stylu obecně, hodnotách, volném čase, faktorech negativně ovlivňujících životní styl a o vysokoškolských studentech. Empirická část se zabývá výzkumem životního stylu prezenčních studentů Masarykovy univerzity.

Abstract: The magister thesis Lifestyle of attendance students of Masaryk University deals with lifestyle of university students, specifically of attendance students of Masaryk University. The theoretical part is consisted of theory of lifestyle generally, values, leisure time, factors that negatively influence lifestyle and about university students. Empirical part deals with research of lifestyle of attendance students of Masaryk University.

Klíčová slova: životní styl, hodnoty, hodnotová orientace, volný čas, faktory negativně ovlivňující životní styl, student Masarykovy Univerzity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz