Mgr. David Fiedor, Ph.D.

Disertační práce

Regionálně-geografická diferenciace hazardu v ČR

Regional-geographical differentiation of gambling in the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se zabývá prostorovou diferenciací hazardu na území České republiky, která patří mezi státy s nejvyšším relativním počtem provozovaných hracích zařízení na světě. Primárním cílem předkládané práce je analyzovat a interpretovat základní geografické aspekty hazardních her na území České republiky. Ačkoliv práce zachycuje dlouhodobý vývoj jednotlivých druhů hazardních her, největší pozornost …více
Abstract:
The dissertation deals with the spatial differentiation of gambling in the Czech Republic which ranks among the countries with the highest relative number of operated gambling machines in the world. The main aim of the work is to analyse and interpret some basic geographical aspects of gambling in the area of the Czech Republic. Although the dissertation shows the long-term development of different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D., doc. RNDr. František Križan, Ph.D., prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta