Mgr. Radek JENDRYŠČÍK

Diplomová práce

Efektivita inference ve fuzzy deskripční logice

Effectiveness of inference in fuzzy description logic
Anotace:
V této diplomové práci je ukázána možnost použití fuzzy logiky, deskripční logiky. První dvě kapitoly se zabývají predikátovou a deskripční logikou. V třetí kapitole se věnuji vysvětlení pojmů jako je fuzzy množina a stupeň příslušnosti. Je zde uvedena základní definice, vzájemný vztah těchto pojmů a poté rozebrány základní operace, které lze s těmito množinami provádět. Následně se věnuji přímo fuzzy …více
Abstract:
This thesis focuses to the inference in fuzzy logics, especially in fuzzy description logic. Starting chapters introduce the syntax and semantics of two-valued logics and then it is extended into the concept of fuzzy logics. There is stated the idea of fuzzy set defining further the concept truth degrees both in predicate and description logics. The process of inference is then explicated and several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2009
Zveřejnit od: 27. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENDRYŠČÍK, Radek. Efektivita inference ve fuzzy deskripční logice. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.7.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 7. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy