Bc. Markéta Mičková

Diplomová práce

Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class

Reconstruction Project of a Hotel XY at the Hotel First Class
Anotace:
Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class. Práce je rozvržena na tři části, z nichž jedna je teoretická a dvě praktické. Teoretická část se zabývá cestovním ruchem a hotelovými službami, které jsou tvořeny ubytovacími službami, stravovacími službami a současnými trendy v hotelnictví. Ve druhé části jsou provedeny analýzy. Jedná se o geografickou analýzu …více
Abstract:
This thesis deals with the project focused on reconstruction of a hotel XY at the hotel First Class. The thesis is divided into three parts, one of them is theoretical and two practical. The theoretical part deals with tourism and hotel services, which are formed by accommodation services, food services and current trends in the hotel industry. In the second part the analysis are performed. It is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičková, Markéta. Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu