Bc. Klára Slaná

Bakalářská práce

Antidiskriminační zákon a kompetence veřejného ochránce práv

Anti-discrimination Law and the Competence of Ombudsman
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o kompetencích Veřejného ochránce práv ve vztahu k antidiskriminačnímu zákonu. Teoretická část je zaměřena nejprve na vymezení Veřejného ochránce práv na obecné úrovni. Tato instituce bude představena nejen v kontextu vazeb ke státní moci, ale také ve vztahu na jeho působnost a pravomoc. Následně pak dojde k analýze antidiskriminační právní úpravy v širších souvislostech …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns the competences of the Public Defender of Rights in connection with the Antidiscrimination Act. The theoretical part is first of all focused on a general description of the Public Defender of Rights. This institution shall be introduced not only in relation to the state authority context, but also in the context of its responsibility and power. Subsequently follows an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta