Zuzana SCHNIRCHOVÁ

Bakalářská práce

Sportovní a pohybové aktivity amputovaných

Sports and physical activity of amputees
Anotace:
Teoretická část se zabývá problematikou amputací na dolních končetinách, jejich indikacemi a komplikacemi, úrovní amputací, možnostmi fyzioterapie a rehabilitace a nastíní téma protézování. Praktická část mapuje sportovních odvětví, které je možné provozovat i po amputaci a uvádí kontakty na kluby a centra v České republice, kam se amputovaní sportovci mohou v případě zájmu obrátit. Součástí praktické …více
Abstract:
The theoretical part deals with amputation of the lower limbs, their indications and complications, level of amputation, physiotherapy and rehabilitation options and outline topic favored. The practical part describes a sports that can operate even after amputation and lists contacts for clubs and centers in the Czech Republic, where amputees athletes may contact if they ares interested in. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNIRCHOVÁ, Zuzana. Sportovní a pohybové aktivity amputovaných. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma