Jakub Strýček

Diplomová práce

Migrační krize 2016 - Analýza současných a budoucích dopadů na ekonomiku ČR

Migration crisis 2016 - Analysis of the current and future impact on the economy of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na kvantitativní a kvalitativní analýzu lidského kapitálu příchozích migrantů, skrze kterou je pomocí národohospodářských kalkulací odhalena konečná deficitní fiskální bilance. Výzkum je prováděn analýzou veřejně přístupných statistických dat a dotazováním neziskových agentur a ministerstev. Na těchto hodnotách je vystavěn model národohospodářských výpočtů zahrnující široké …více
Abstract:
Thesis focuses on quantitative and qualitative analysis of incoming migrants and their human capital. Through this analysis and economic calculations, final fiscal deficit is revealed. Research is conducted by analyzing publicly available statistical data and submitting surveys to ministries and nonprofit organizations. On these data, model is bulit involving broad scope of variables for accurate quantification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Štěpán Pekárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53437