Nikola ŠKULTETYOVÁ

Bakalářská práce

Vliv menstruačního cyklu na sprint u žen

Influence of menstrual cycle on sprint in women
Anotace:
Hlavním tématem a zároveň cílem práce bylo zjistit, jak ovlivňuje menstruační cyklus výkonnost žen ve sprintu na 100m v jednotlivých fázích cyklu, které aktivně vykonávají požární sport na vyšší úrovni. Specifickou cílovou skupinou byly ženy z České reprezentace požárního sportu, které jsou v této reprezentaci více než 1 rok. Tato skupina se skládala z 12 žen ve věku od 18-25 let, které se věnují tomuto …více
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is find out how the menstrual cycle affects the women's sprint performance at 100m in individual stages of the cycle, which actively perform higher-level fire sport. A specific target group was women from the Czech Firefighting Representation, who have been in this representation for over one 1 year. This group consisted of twelve women agend 18-25 who are engaged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Blaschová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKULTETYOVÁ, Nikola. Vliv menstruačního cyklu na sprint u žen. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie