Bc. Barbora Lukešová

Diplomová práce

Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele

Unfair Commercial Practices a their Impact on Consumers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik a jejich dopadem na spotřebitele. Na praktickém případu z praxe je přiblížena právní úprava nekalé soutěže a s tím související problematika prodeje padělků. Dále jsou rozebrány veřejnoprávní a soukromoprávní prostředky ochrany proti těmto praktikám. Cílem této práce je najít odpověď na otázku, zda česká právní úprava a s ní související …více
Abstract:
Diploma thesis deals with a question of unfair commercial practices and their impact on consumers. Competition legislation and legislation of counterfeiting is clarified at real life case. Moreover, public and private means of protection against such practices are analyzed. The work is answering the question whether the Czech legislation and related Community law provide sufficient protection against …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo