Theses 

Návrh marketingové strategie firmy T&MM CZ s.r.o. – Bc. Pavlína Mašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Mašková

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie firmy T&MM CZ s.r.o.

Proposal of marketing strategy of company T&MM CZ s.r.o.

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou součastné situace a volbou marketingové strategie. V první části vymezuji teoretické znalosti z oblasti marketingu, následuje další část práce, která je věnována součastnému stavu firmy a jejím postavením na trhu. V poslední části dochází k samotnému návrhu nové marketingové strategie.

Abstract: This thesis analyzes the situation and presents the choice of marketing strategy. In the first part, which is used a theoretical knowledge of marketing. Following chapter deals with the current situation of the company and its position on the market. In the last part of this work is designed a new marketing strategy.

Klíčová slova: Marketing, marketingová strategie, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil, marketingový mix. Marketing, marketing strategy, SLEPT analysis, Porter’s model of competitive environment, marketing mix.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lucie Hynčicová
  • Oponent: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz