Kamila Pomykalová

Bakalářská práce

American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach

American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje primárně na jazyk a lingvistické prostředky používané v reklamě tří vybraných amerických mobilních operátorů: AT&T, Verizon a T-Mobile. Teoretická část popisuje marketing, reklamu a reklamu v médiích. Dále popisuje vizuální stránku reklamy. Analýza sleduje použití vybraných lingvistických prostředků jednotlivými operátory a jejich účel při oslovení zákazníků. Rovněž …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses primarily on the language and linguistic devices used in the advertisements of three selected American mobile operators: AT&T, Verizon and T-Mobile. The theoretical part of this thesis describes marketing, advertising and advertising in media. Furthermore, it describes the visual side of advertising. The analysis follows the use of the selected linguistic devices by individual …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pomykalová, Kamila. American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi