Theses 

Zhodnocení územního systému ekologické stability ve vybrané lokalitě a návrh doplnění – Bc. Michaela TOMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela TOMANOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení územního systému ekologické stability ve vybrané lokalitě a návrh doplnění

Evaluation of the territorial system of ecological stability in the selected locality and the proposal for its completion

Anotace: Práce se zabývá charakteristikou daného katastru z hlediska přírodních, geografických a historických poměrů. Dále jsou popsány jednotlivé skladebné části místního ÚSES, charakteristika jednotlivých segmentů je doplněna o aktuální stav daného segmentu a v příloze je doplněna fotografickou dokumentací. Hodnocení ÚSES bylo provedeno pomocí Metodiky hodnocení ekologických sítí v krajině (Drobilová, 2010). Byly navrženy i nové prvky, které by měly stávající ÚSES posílit ve své funkci. Získané výsledky byly porovnány s pozemkovými úpravami v zahraničí. Práce je doplněna rešerší vztahující se k danému tématu.

Abstract: The thesis research deals with the characteristics of a given (land)register from the perspective of natural, geographical and historical situation. The individual parts of the local USES are described further. The characteristics of individual segments are accompanied by a present condition of the particular segment. The photo documentation can be found in the attachment. USES evaluation was done using the methodology of evaluation of ecological networks in the landscape. New elements that should give the current USES more power in its function were also suggested. The obtained results were compared with land adjustments abroad. The thesis is complemented with a search related to that topic.

Klíčová slova: krajina, ekologická stabilita, ekologická síť, územní systém ekologické stability

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41565 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Michaela. Zhodnocení územního systému ekologické stability ve vybrané lokalitě a návrh doplnění. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:42, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz