Simona Menšíková

Bakalářská práce

Využití proteomické a metabolomické analýzy při studiu biotických interakcí rostlin

Proteomic and metabolomic approaches in plant biotic interaction analyses
Anotace:
Rostliny si jako přisedle žijící organismy musely vyvinout mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se s biotickými podněty. Tyto mechanismy zahrnují komplexy aktivních a pasivních obranných strategií vůči patogenům i procesy, které usnadňují interakci s prospěšnými organismy. Teoretická část bakalářské práce shrnuje biotické interakce rostlin a nejdůležitější metabolity podílející se na obraně rostlin …více
Abstract:
Plants are sessile organisms, and as such, they had to develop mechanisms to cope with biotic stimuli. These mechanisms consist both of a complex mixture of active and passive defense strategies against pathogens, and of processes that facilitate interaction with beneficial organisms. The theoretical part of this thesis reviews plant's biotic interactions and summarizes the most important metabolites …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý, Ph.D.
  • Oponent: Kateřina Bělonožníková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie