Simona Menšíková

Bachelor's thesis

Využití proteomické a metabolomické analýzy při studiu biotických interakcí rostlin

Proteomic and metabolomic approaches in plant biotic interaction analyses
Abstract:
Rostliny si jako přisedle žijící organismy musely vyvinout mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se s biotickými podněty. Tyto mechanismy zahrnují komplexy aktivních a pasivních obranných strategií vůči patogenům i procesy, které usnadňují interakci s prospěšnými organismy. Teoretická část bakalářské práce shrnuje biotické interakce rostlin a nejdůležitější metabolity podílející se na obraně rostlin …more
Abstract:
Plants are sessile organisms, and as such, they had to develop mechanisms to cope with biotic stimuli. These mechanisms consist both of a complex mixture of active and passive defense strategies against pathogens, and of processes that facilitate interaction with beneficial organisms. The theoretical part of this thesis reviews plant's biotic interactions and summarizes the most important metabolites …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Černý, Ph.D.
  • Reader: Kateřina Bělonožníková, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / field:
Agrobiology / Molecular biology and biotechnology