Bc. Lucie Vráblová

Diplomová práce

Jednotný vizuální styl - Sportovní sdružení Žďárská liga mistrů

Corporate design - Sport association Žďárská liga mistrů
Anotace:
Diplomová práce s názvem: „Jednotný vizuální styl sportovního sdružení Žďárská liga mistrů“ má uměleckou formu a skládá se ze dvou částí, a to z praktického výtvarného úkolu a z doprovodného textu. Cílem práce bylo vytvořit odpovídající jednotný vizuální styl. Pro Žďárskou ligu mistrů bylo navrženo logo, vizitky, merkantilní tiskoviny, webové stránky, webové stránky pro mobilní zařízení, dres a vlajka …více
Abstract:
Diploma thesis named „Uniform visual style of a sport association Žďárská liga mistrů” has an art form and consists of two parts, namely from the practical art task and from the accompanying text. The aim of this thesis was to create a corresponding uniform visual style. The logo, business cards, mercantile prints, complete web sites, the dress, the flag and web pages for mobile devices were designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Petr Kunčík, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova