Urszula Lisztwanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Komunitní zahrada v zařízení pro seniory

Anotace:
Absolventská práce představuje přínos ve využití komunitních metod práce se seniory v Domě s pečovatelskou službou Bystřice. Tato práce poukazuje na možnosti spolupráce seniorů s partnery, kterými mohou být:lidé s okolí, rodinní příslušníci, školáci v rámci komunitní zahrady.
Abstract:
Graduate thesis is potentially beneficial for working methods of the elderly in the community garden House nursing home. This work points to the possibilities of the cooperation of older people with partners, whom could be people from neigbourhood, family members and pupils with in the scope of community garden.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Ing. Ester Danihelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc