Theses 

Postoje členů a občanů k vybraným spolkům v Louňovicích pod Blaníkem (se zaměřením na sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení) – Bc. Lucie KAHOUNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie KAHOUNOVÁ

Diplomová práce

Postoje členů a občanů k vybraným spolkům v Louňovicích pod Blaníkem (se zaměřením na sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení)

The attitudes of the members and citizens to selected clubs in Louňovice pod Blaníkem (focusing on volunteer firefighters and hunting associations)

Anotace: Tématem mojí diplomové práce jsou Postoje členů a občanů k vybraným spolkům v Louňovicích pod Blaníkem (se zaměřením na sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení). Teoretická část se zabývá historií hasení a vznikem sborů dobrovolných hasičů. Charakterizuje neziskové organizace a definuje volný čas. Představuje Sbor dobrovolných hasičů Louňovice pod Blaníkem a Myslivecké sdružení "Pod Blaníkem" Louňovice pod Blaníkem. Věnuje se také požárnímu sportu. V praktické části se nachází výsledky průzkumu mezi hasiči, myslivci a obyvateli Louňovic na téma sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení v Louňovicích pod Blaníkem.

Abstract: The theme of my thesis is a The attitudes of the members and citizens to selected clubs in Louňovice pod Blaníkem (focusing on volunteer firefighters and hunting associations). The theoretical part deals with the history of fire and the emergence of a corps of volunteer firefighters. Characterizes the non-profit organization and defines the free time. Constitutes a volunteer fire department Louňovice pod Blaníkem and the hunting association "Pod Blaníkem" Louňovice pod Blaníkem. He´s also involved in fire sport. In the practical part the results of a survey among firefighters, hunters and residents of the Louňovice pod Blaníkem on the subject of volunteer firefighters and the hunting association in Louňovice pod Blaníkem.

Klíčová slova: sbor dobrovolných hasičů, neziskové organizace, volný čas, myslivecké sdružení, požární sport

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KAHOUNOVÁ, Lucie. Postoje členů a občanů k vybraným spolkům v Louňovicích pod Blaníkem (se zaměřením na sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení). Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:32, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz