Bc. Markéta Kučerová

Bakalářská práce

User-centered map visualization of career growth

User-centered map visualization of career growth
Anotace:
Design zaměřený na uživatele je zásadní při tvorbě použitelného a zábavného softwaru. Tato práce využívá metody designu zaměřeného na uživatele k návrhu mapové vizualizace karierního růstu, která je součástí firemní aplikace. Zkoumá spojení designu uživatelského zážitku, gamifikace a vizualizace informací a aplikuje principy jejich propojování v designu mapové vizualizace. Při návrhu prototypu vizualizace …více
Abstract:
The user-centered approach is crucial for designing usable and enjoyable software. This work applies user-centered methods to design a map visualization of career growth in a business application. It studies the connection of user experience design, gamification, and information visualization, and then demonstrates the connection in the map visualization design. The design process of the prototype …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kristína Zákopčanová
  • Oponent: RNDr. Martin Ukrop, Mgr. Patrik Volek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma