Theses 

Emma by Jane Austen - Comparison of the book and its film adaptation – Renata KOVÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Renata KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Emma by Jane Austen - Comparison of the book and its film adaptation

Emma by Jane Austen - Comparison of the book and its film adaptation

Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním dějové linie, lokace příběhu a dvou hlavních postav v knize Emma a její filmové adaptaci. V teoretické části je prostudován životopis Jane Austen, proveden popis knihy i adaptace a nastíněny základní teoretické aspekty při tvorbě adaptace. V praktické části je provedeno porovnání a zjištěno, že se adaptace drží předlohy věrně. Je předložen návrh na další porovnání ostatních adaptací stejné knihy.

Abstract: The bachelor project is comparing plot, settings and two main characters in a novel Emma and its film adaptation. In the theoretical part, Jane Austen´s biography is examined, description of the novel and the adaptation is made and also some basic aspects of making adaptation are mentioned. In the analytical part, the comparison is carried out and is noted that the adaptation follows the novel closely and is faithful to it. Suggestion for further comparison of other adaptations of the same novel is offered.

Keywords: porovnání, adaptace, novela, Jane Austen, Emma

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Blanka Babická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Renata. Emma by Jane Austen - Comparison of the book and its film adaptation. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz