Bc. Petra Pilchová

Diplomová práce

Onemocnění AIDS a informovanost o prevenci na ZŠ

AIDS and awareness of its prevention in primary school
Anotace:
Diplomová práce „Onemocnění AIDS a informovanost o prevenci na ZŠ“ je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je detailně rozebrána anatomie viru HIV, jeho působení na lidský imunitní systém, stejně jako průběh a stádia onemocnění AIDS. Dále je popsána problematika prevence nákazy virem HIV, možnosti testování na přítomnost viru v těle a léčby onemocnění AIDS …více
Abstract:
Diploma thesis “AIDS and awareness of its prevention in primary school” is divided into two main sections namely theoretical and practical. Anatomy of HIV virus, its effect on human immune system as well as course of the disease and methods of treatment are discussed in the theoretical section. Prevention of HIV infection, methods of HIV testing and AIDS treatment are further described. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta