Bc. Radek Nekula, DiS.

Diplomová práce

Možnosti regeneračních postupů při odbourávání laktátu v krvi u profesionálních hráčů fotbalu

The possibilities of regeneration during blood lactate removal for professional football players
Anotace:
V diplomové práci jsme se zabývali nalezením nejvhodnějšího regeneračního postupu u profesionálních hráčů fotbalu a zobrazením laktátové křivky. V úvodu práce jsme se zaměřili na vysvětlení pojmů a laktátu, dále jsme popsali fyziologické děje v organismu a druhy užívané regenerace ve fotbalovém klubu Zbrojovka Brno. V praktické části diplomové práce se zaměřujeme na způsoby a průběh prováděných měření …více
Abstract:
In this thesis we have dealt with finding the best procedure for recovery of professional football players and viewing lactate curve. In the beginning we have focused on explaining the terms and lactate, as we have described physiological happening in the organism and the types used in the regeneration of the football club Zbrojovka Brno. The practical part of the thesis focuses on the ways and conduct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy