Theses 

Aktivizující metody ve výuce českého jazyka – Bc. Kateřina Štěpančíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Štěpančíková

Diplomová práce

Aktivizující metody ve výuce českého jazyka

Activating methods in the teaching of Czech language

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice výukových metod v hodinách českého jazyka na základní škole se zaměřením na metody aktivizující. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje definice a vysvětlení základních pojmů vztahujících se k tématu, vývoj a klasifikaci výukových metod. Dále se zaměřuje na přehled metod aktivizujících, jejich charakteristiku a zavádění do výuky. Praktická část je věnována samotnému kvantitativnímu výzkumnému šetření, jehož cílem je zjistit, zda učitelé ve výuce českého jazyka aktivizující metody používají, jaké konkrétně a v jaké míře. Závěr obsahuje shrnutí získaných poznatků.

Abstract: Presented diploma thesis deals with problem of teaching methods in classes of Czech language on elementary schools with focus on activating methods. Thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part contains definitions and explanations of basic terms relative to this topic and is describing the development and classification of teaching methods. It also focuses on overview of activating methods, their characteristic and implementation into the teaching itself. Practical part is dealing with quantitative research investigation, which goal is to find out whether teachers are using those activating methods, which one of them and at what ratio in lessons of Czech language. Conclusion of this thesis is presenting gathered information.

Klíčová slova: výukové metody, aktivizující metody, aktivita, motivace, český jazyk, teaching methods, activating methods, activity, motivation, Czech language

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz