Bc. Hana Veškrnová

Bakalářská práce

Ona dnes: Cesta hledání vlastního ženství

Nowaday woman: a path of seeking personal feminity
Anotace:
Bakalářská práce „Ona dnes – cesta hledání vlastního ženství” pojednává o identitě ženy a jejím konstruování. Skrze teoretickou část nahlíží na proces sebeuvědomění jako na klíčový aspekt k vnitřní integraci člověka a jeho ukotvení ve společnosti, dále nachází na poli Sociální pedagogiky prostředky vedoucí k této integraci a v další části se věnuje společenskému diskursu v oblasti konstruování ženské …více
Abstract:
The bachelor thesis „Nowaday woman: a path of seeking personal feminity” deals with female identity and its construction. Through theoretical part it looks on process of self-consciousness as a key aspect for integration of a person within himself/herself and whithin society, also finds on the field of Social Education instruments which leads to this integration and next part is dedicated to social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas