Bc. Radka Salyková

Diplomová práce

Mediální výchova: nové paradigma

Media literacy: the new paradigm
Anotace:
Výchova k mediální gramotnosti: Vybrané problémy vzhledem k proměnám mediálního prostředí Diplomová práce nejprve shrnuje problematiku mediální výchovy a gramotnosti z hlediska historie, klíčových pojmů a koncepcí, některých empirických výzkumů a přetrvávajících problémů oboru. Autorka na základě reflexe odborné literatury posuzuje, jak se mediální výchova přizpůsobuje měnícímu se mediálnímu prostředí …více
Abstract:
Media Education: Chosen Aspects with redgard to the Changing Media Environment The dissertation summarizes the history, key concepts and approaches, empirical research and continuing problems within the field of media education. The author reflects how media education adapts to the changing media environment. She describes main changes of media education which are caused by digital media and speculates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií