Bc. Michala Klašková

Bachelor's thesis

Příznivé účinky a zdravotní rizika v jezdectví

Positive influence and health risks of horse-riding
Abstract:
Michala Klašková, Příznivé učinky a zdravotní rizika v jezdectví, bakalářská práce Bakalářská práce se zabývá příznivými účinky a zdravotními riziky jezdectví. Teoretická část charakterizuje jezdectví jako sport, příznivé účinky, negativní vlivy a hlavní rizika jezdectví. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku, zaměřeným na bezpečnost, zranění a trvalé zdravotní problémy spojené s jezdectvím …more
Abstract:
Michala Klašková, Positive influence and health risks of horse-riding, bachelor thesis Bachelor thesis deals with the beneficial effects and health risks of horseback riding. The theoretical part describes riding as a sport, positive effects, negative effects and major risks of riding. The practical part involves the evaluation questionnaire, which is specialized on safety, injuries and duration health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií