Bc. Zuzana Otáhalová

Master's thesis

Volba anestézie u císařského řezu z pohledu matky

Anesthesia technique for elective cesarean delivery from the perspective of the mother
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou výběru typu anestézie u plánovaného císařského řezu. Teoretická část je zaměřená na popis způsobu anestézie, jejich indikací a výskytu možných komplikací. Empirická část diplomové práce zkoumá a porovnává výběr druhů anestézie u plánovaného císařského řezu. Cílem práce je zjistit faktory vedoucí k výběru typu anestézie a zpětné hodnocení typu anestézie matkami …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of choosing the type of anesthesia for a planned caesarean section. The theoretical part is focused on the description of the method of anesthe-sia, their indications and the occurrence of possible complications. The empirical part of the diploma thesis examines and compares the selection of types of anesthesia in the planned caesarean section. The aim of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedúci: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta