Ing. Petr Konečný

Diplomová práce

Návrh systémů K+R a P+R ve městě Brně

Suggestion of the K+R and P+R systems in Brno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu a návrhy vylepšení stávajících a zavedení nových systémů Kiss and Ride a Park and Ride ve městě Brně.
Abstract:
The thesis analyses the current situation of Park and Ride and Kiss and Ride systems in Brno and provides suggestions to improve them and build new ones.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečný, Petr. Návrh systémů K+R a P+R ve městě Brně. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera